USLUGE
Naše usluge su:
 • Povezivanje kompanija iz Austrije i Jugoistočne Evrope
 • Menadžment kvaliteta proizvoda, kao i implementacija sistema menadžmenta u partnerskim kompanijama u Jugoistočnoj Evropi
 • Razvoj projekta za uspešno učešće investitora i finansijskih institucija
 • Pronalaženje izvora finansiranja: nacionalne i međunarodne komercijalne banke, EBRD, EIB, itd ...
 • Investicioni fondovi, penzioni fondovi
 • Promocija privrednih društava na sajmovima i poslovnim forumima
BIZNIS PLATFORMA
Spajamo austrijske kompanije sa kompanijama iz regiona Jugoistočne Evrope, da bi se jedne strane iskoristile prednosti troškova, a sa druge strane da bi se transferisala tehnologije i znanja.

Članovi CEE Evropske Južne/Istočne Inicijative imaju prednost da sa potencijalnim poslovnim partnerima stupe u kontakt I uspostave poslovnu mrežu. Tim CEE prosleđuje podatke kompanija članica samo potencijalnim poslovnim partnerima nakon izvršenih konsultacija. Na platformi su objavljeni podaci članova onako kako ih kompanija sama prezentuje.

Dosadašnja praksa je pokazala da kompanije pokušavaju uspostaviti saradnju , ali su obično ograničene na poslovanje u jednom period I za jedan posao. Održivost poslovnih odnosa trenutno još nije data u meri u kojoj je poželjna kao što bi bila trajna i prosperitetna veza.
RAZVOJ PROJEKATA
Inicijativa razvija projekte u regionu jugoistočne Evrope, u oblasti infrastrukture, energije, životne sredine itd. Kroz mrežu sa lokalnim samoupravama, radimo zajedno salokalnim konsultantima na pripremi studije izvodljivosti, koja uključuje pravni, tehnički i ekonomski pregled.
FINANSIRANJE
Finansiranje kompanije
Inicijativa CEE za jugoistočnu i istočnu Evropu podržava na osnovu svojih kontakata pregovore i plasmane investicionih kredita, kredita za obrtni kapital i finansiranja izvoza u saradnji sa lokalnim i međunarodnim komercijalnim bankama.

Finansiranje projekata
Paralelno sa razvojem projekta, Inicijativa CEE za južnu i istočnu Evropu organizuje odgovarajuće finansiranje projekata. Saradnja se ostvaruje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), Svetskom bankom, različitim izvoznim osiguravajučim kućama, Austrijskom kontrolnom bankom (OeKB) i različitim nacionalnim i međunarodnim komercijalnim privatnim bankama. Tim CEE ispituje moguće subvencije EU ili lokalne subvencije i mogućnost integrisanja u strukturu finansiranja.
OSIGURANJE KVALITETA I RAZVOJ DOBAVLJAČA
Kvalitet kompanija u jugoistočnoj Evropi, koje ulaze u ugovore sa austrijskim kompanijama, biće podržana kroz službu inicijative "Upravljanje kvalitetom" CEE Jugoistočne Evrope, koja se bavi potrebama preduzeća u jugoistočnoj Evropi na sledeće teme:

 • Potencijalna analiza kompanije (revizije procesa/ revizije sistema - ukoliko je kompanija sertifikovana)
 • Uspostavljanje ciljeva kompanije / dobavljača
 • Kreiranje plana razvoja dobavljača (dokumentacija, datumi ...)
 • Sprovođenje razvoja snabdevača (obuka, revizije, seminari ...)
 • Kontinuirano praćenje uz revizije