O NAMA
Inicijativa CEE za jugoistočnu i istočnu Evropu je osnovana 2014. godine u Linzu, jednom od vodećih industrijskih gradova Austrije, a na osnovu potrebe održivosti poslovnih odnosa srpskih i austrijskih kompanija. Dosadašnja praksa je pokazala da kompanije pokušavaju uspostaviti saradnju , ali su obično ograničene na poslovanje u jednom periodu i za jedan posao. Održivost poslovnih odnosa je osnovni cilj Inicijative jer je u međusobnom poslovanju kompanija sa jedne i druge strane potrebna je trajna i prosperitetna veza.

Kompanije iz Austrije već godinama uspešno sarađuju sa kompanijama iz balkanskog regiona. Međutim, broj takvih kompanija trenutno i dalje vrlo mali. Veoma često, austrijske kompanije vode vlasnici koji imaju svoje korene sa Balkana a kao takvi mogu preneti sva iskustva o nacinima poslovanja u Austriji.
OSNIVAČI
Aleksandar ČENIĆ
Dr. Christian FUCHS, MBA
Dr. Lambert HOFBAUER, LL.M.
ORGANIZACIONA ŠEMA
Aleksandar ČENIĆ
PREDSEDNIK
Dr. Christian FUCHS
POTPREDSEDNIK
Dr. Lambert HOFBAUER
POTPREDSEDNIK
Milisav Dodik
GENERALNI SEKRETAR